DE WERELD KOMT IN ACTIE

VOOR DE BIODIVERSITEIT

Bezorgd om het milieu wil Betterfly één van de spelers zijn die de biodiversiteit in Europa helpt. Het bedrijf positioneert zich via haar milieupraktijken op 3 factoren: milieu, maatschappij en overheid.

De wereld doet mee. De Europese Commissie trekt jaarlijks 350 miljoen euro uit voor biodiversiteit, waarvan België 26 miljoen euro ontvangt voor educatieve en sensibiliserende initiatieven. Een EU-studie schat dat deze investeringen tot €300 miljard aan economische voordelen kunnen opleveren. Het Europees Parlement heeft ook een wet voor natuurherstel aangenomen. Met het oog op zijn voorzitterschap van de EU in 2024 stelt België een innovatieve strategie voor stedelijke biodiversiteit voor.

Hier zijn een aantal acties voor biodiversiteit:

Europese regeringen verplichten zich tot het beschermen van biodiversiteit

 • COP15 Biodiversity (Montreal Dec 2022)
 • EU Biodiversity Strategy 2030
 • Wet natuurherstel (12 juli 2023)
 • Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2024

Lokale overheden hebben ongekende fondsen tot hun beschikking om hun rol te spelen in de Europese Green Deal

 • Europese fondsen voor ecologische transitie (E.U. Green Deal)
 • European Green Capital Award
 • European Green Leaf Award
 • Green City Accord
 • Urban Greening Platform

Bedrijven zijn wettelijk en praktisch verplicht om zich te committeren aan een controleerbare MVO-strategie

 • EU Taxonomie (direct/indirect) ESG/Biodiversiteit positionering
 • ESG Scoring requirements – CDSS

Biodiversiteitscertificaten zetten uw biodiversiteitsacties om in geldwaarde

 • 2023 het jaar van de biodiversiteitscertificaten volgens VERRA en Goldstandard