Nieuws

BETTERFLYBOX EN GOODPLANET BELGIUM

Een partnerschap voor biodiversiteit

We zijn er trots op onze samenwerking met GoodPlanet België dat alle generaties inspireert en aanmoedigt om duurzaam te leven.

Samen zullen we ruimte creëren voor biodiversiteit in scholen, bedrijven, instellingen, ziekenhuizen, enz.

De deskundigen van GoodPlanet zullen workshops organiseren met onze makers van de biodiversiteitsbel, om hen bewust te maken van de enorme impact van insectenhotels en nestkastjes en ander milieuverantwoord gedrag op de flora en fauna in hun omgeving.

Partenariat encore BetterflyBox et GoodPlanet Belgium

BRUSSEL LIVING LAB

Ontmoet de kinderen!

Brussel Living Lab et BetterflyBox

In 2023 brengt BetterflyBox biodiversiteit naar scholen!

BetterflyBox heeft besloten een proefproject te starten om kinderen via leuke en praktische workshops te leren over biodiversiteit.

Onze doelstelling: Integratie van 3.000 biodiversiteitsbellen in onze Brusselse scholen die hebben deelgenomen aan het programma van GoodPlanet Belgium en BeeOdiversity met de installatie van 2.000 stedelijke biodiversiteitsbellen (60% subsidies voor bedrijven en 100% voor verenigingen).

Een ambitieus project dat wil uitbreiden naar al onze Belgische scholen en kinderen bewust wil maken van het belang van biodiversiteit in onze steden.

Laten we een creatieve en menselijke ervaring delen om een positief effect te hebben op de biodiversiteit om ons heen.

JAPAN

Belgische economische missie

BetterflyBox in Japan

In december 2022 is Marina Cartalis op uitnodiging van prinses Astrid van België naar Japan gereisd om met verschillende ontwikkelingsagentschappen te onderhandelen over de organisatie van opleidingssessies voor leden van de FFC door meester ambachtslieden in Japans Bamboe.

banner_japan_2022_-_zoom-logo_1-1-pym6igarkua8wm9l4xccr5qnn7eqz5496jwlxlt7kw

SLUSH

De jaarlijkse conferentie voor jonge starters in Helsinki

BetterFlyBox_Slush_Site

Helsinki... Hier ben ik!

Ik ben verheugd aan te kondigen dat BetterFlyBox is geselecteerd om deel te nemen aan Slush op 17-18 november 2022. 

Wat is Slush?

De grootste jaarlijkse conferentie in Helsinki, met niet minder dan 4 600 startende ondernemingen uit de hele wereld en 2 600 investeerders.

Slush is de vierde grootste conferentie ter wereld voor jonge starters.

Op 15 november vlieg ik naar Finland om mensen kennis te laten maken met de BetterflyBox, een manier om biodiversiteit in steden te bevorderen.

Europees LIFE-programma

Europees consortium ter bevordering van stedelijke biodiversiteit in EU-steden.

De verdichting van de grote Europese steden heeft de bloei van ecosystemen bemoeilijkt.

De vermindering van de groene ruimte en de toenemende "mineralisering" van de steden vormen immers een rechtstreekse bedreiging voor de fauna en de flora. Daardoor hebben grote steden de migratie van diersoorten en de bloei van plantensoorten belemmerd.

EURBIODE is een ambitieus programma dat tot doel heeft goede praktijken vast te stellen voor de bescherming en het behoud van de stedelijke biodiversiteit in grote Europese steden.

Visuel-tuto-Green-Box
Marina Cartalis Fondatrice de BetterflyBox

EURBIODE biedt elke burger, elk bedrijf en elke instelling de mogelijkheid een speler te worden in de bevordering van de biodiversiteit door thuis een "levenscapsule" te installeren. "Life Capsules" zijn micro-ecosystemen met planten en bloemen voor insecten, bestuivers, insectenhotels, schuilplaatsen voor vogels en zaden voor wintervoedsel.

Dankzij een smartphone-applicatie die de geolocatie van de capsules, de observatie en inventarisatie van de fauna en flora in de stedelijke omgeving, en ten slotte de inventarisatie en vermindering van risicofactoren (pesticiden, monobloemen, botsingen tussen vogels en ramen, ...) mogelijk maakt, orkestreert EURBIODE al deze capsules om biodiversiteitscorridors in de stad te creëren en insecten en vogels, en tegelijkertijd stuifmeel en zaden, door te laten en in de steden te laten gedijen.

Het EURBIODE-programma vereist de medewerking van het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de stedelijke autoriteiten om deze biodiversiteitscampagnes uit te voeren.

In samenwerking met programma's ter bescherming van de biodiversiteit, burger-crowdfunding en platforms voor maatschappelijke betrokkenheid zorgt EURBIODE voor de medewerking van burgers, waardoor elke inwoner een potentiële actor wordt van de ecologische transitie van de stad.

In partnerschap met kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen organiseert EURBIODE de medewerking van deze laatste om hun MVO-programma te integreren en hun de nodige informatie voor hun jaarverslag binnen de Europese taxonomie te verstrekken.

EURBIODE integreert strategische actoren uit het maatschappelijk middenveld, specialisten op het gebied van biodiversiteit, om burgers en bedrijven bewust te maken, op te leiden en te trainen op het gebied van biodiversiteit in steden.

Met dit LIFE-programma wil EURBIODE de ecologische en economische relevantie van zijn model bewijzen in 3 grote Europese steden en het vervolgens systematisch voorstellen aan belanghebbenden in alle middelgrote en grote Europese steden.

Doelstellingen

Impact